art

פרק 009 - מה אם המניפסט הקומוניסטי לא היה מתפרסם?

פרק 009 - מה אם המניפסט הקומוניסטי לא היה מתפרסם?

שבוע הבא אנחנו מציינים 173 לפרסום המניספט הקומוניסטי - אחד הטקסטים הכי חשובים בתולדות האנושות. בלעדיו כל המאה העשרים הייתה נראית אחרת, אבל זה נכון לא רק לתחום המאבקים הפוליטיים אלא גם בעולם האמנות.

פרק 005 - מה אם ואגנר לא היה ממציא את הקולנוע

פרק 005 - מה אם ואגנר לא היה ממציא את הקולנוע

מה הקשר בין מלחין מהמאה ה-19 לקולנוע שוברי הקופות של ימינו? הרבה מסתבר. ואם ריכרד ואגנר לא היה מכניס את הלייטמוטיב או כותב לע מיתולוגיות - תולדות הקולנוע היו עלולים להשתנות