פמניזם

מה אם לא הייתה גלולה למניעת הריון? שרון אורשלימי

מה אם לא הייתה גלולה למניעת הריון? שרון אורשלימי

. הגלולה למניעת הריון היא אמצעי המניעה הראשון הנותן את הבחירה לנשים עצמן והיא הגיעה יחד שינויים חברתיים רבים והן עם התפתחויות מדעיות ושינו את מעמדן של הנשים בחברה. האם זה לטובה? ואיך היו נראים החיים של נשים במאה העשרים בלי האמצעי הזה ואיך הדבר היה משפיע על החברה בכלל?