אירופה

מה אם לא הייתה עבדות בארצות הברית? ד"ר אלי קוק

מה אם לא הייתה עבדות בארצות הברית? ד"ר אלי קוק

כמעט מראשיתה, כלכלת ארצות הברית התבססה על עבדים - הם אפשרו את השגשוג והפיכתה לאימפריה. האם זה אומר שבלעדיהם היא לא הייתה מתחזקת? בפרק זה דיברנו על ההיסטוריה הכלכלית של ארצות הברית ואם היא הייתה שונה - מה היה עולה בגורלה ובשאר האימפריות בעולם וגם ההשפעה של העבדות על טכנולוגיה תרבות ועוד.

מה אם לא היה קולוניאליזם באפריקה? עודד פוירשטיין

מה אם לא היה קולוניאליזם באפריקה? עודד פוירשטיין

מה אם גדול שכמעט ולא ניתן לדמיין את העולם המודרני בלעדיו - מה אם מדינות אירופאיות לא היו מקימות מושבות באפריקה. ההשפעה של כך על היבשת השחורה היא אדירה אבל גם על העולם הישן והחדש ועל הכלכלה שלנו כיום. אנחנו מדברים על איך התחיל המרוץ לאפריקה, ההשלכות שלו על שתי הצדדים ומה החלופות אם זה לא היה קורה?